Terrengsperring

Følgende områder er sperret for løpere som skal delta i NM Sprintorientering 2021. Det er kun tillatt å ferdes langs de grønnmarkerte veiene uten kart. Merk at det er utøvers ansvar å holde seg oppdatert og respektere terrengsperringene.