Innbydelse NM sprintstafett, søndag 5. september


Heming Orientering inviterer til NM sprintstafett 2021.

Arena

Skøyen skole, bydel Ullern i Oslo. Løpskontor på arena.

Løpsform

Løpet gjennomføres som «mixed stafett» i henhold til NOFs konkurranseregler.

Klasser og løyper

KlasseEstimerte lengder
D-H-H-DCa. 2,3 / 2,7 km

I henhold til NOFs konkurranseregler pkt. 8.1.2 kan stafettlag settes sammen på tvers av klubbgrenser. Slike lag deltar i ordinær klasse, men skal ikke premieres. Det skal fremgå av lagoppstilling og startliste hvilke klubber som inngår i det sammensatte stafettlaget.

Start

Start kl. 11:00

Nærmere informasjon om karantene og prosedyre for start og veksling kommer i PM.

NB! Endringer vil kunne forekomme.

Kart

Frognerparken, 1:4000, 2m ekv. (ISSprOM 2019)
Utgitt 2021.

Terreng

Park og lite trafikkert boligområde med variert bebyggelse. Enkelte mindre skogspartier I hovedsak slake kuperinger.

Tidtaking og GPS

Det vil benyttes 2stk emiTag for stempling og tidtaking. I tillegg til egen brikke vil hver løper bli tildelt en ekstra emiTag lånebrikke.

Utvalgte løpere løper med GPS.
Nærmere informasjon i PM.

Påmelding

Påmelding i Eventor.

Siste ordinære påmeldingsfrist 25.08. kl. 23:59.
Etteranmelding innen onsdag 02.09. kl. 20:00.

Startkontingent

Kr 2100,- pr lag. Faktureres klubbene etter løpet.

Etteranmeldingsgebyr på 50%.

Startkontingent refunderes ikke etter ordinær påmeldingsfrist.

Pris leie av emiTag-brikke kr 100,- pr løper (gjelder løpere som ikke har egen brikke).

Premiering

1/3 ihht. NOFs regler samt NM medaljer til de tre beste lagene.

Premieutdeling på arena umiddelbart etter løpet. Tentativt ca. kl. 13:30 (Se PM).

Løperbank

Enkeltløpere som ønsker å løpe på et stafettlag under NM sprintstafett kan melde seg til dette i løperbanken i Eventor.

Løpsledelse

Løpsleder: Christian Reusch, 975 02 247, Mail.

Ass. løpsleder: Guro Harstad, 917 17 181, Mail.

Løypeleggere: Kristian Østermann og Magnus Eide-Fredriksen .

TD: Ivar Maalen, 958 87 777.