Innbydelse NM sprint, individuelt, fredag 3. september


Heming Orientering inviterer til NM Sprint 2021.

Arena

Hovseterdalen, bydel Vestre Aker i Oslo. Løpskontor på arena.

Løpsform

Løpet gjennomføres som ett løp, uten kvalifisering.

Klasser og løyper

KlasseEstimert lengde
D 17 – 182,8 km
H 17 – 183,1 km
D 19 – 202,8 km
H 19 – 203,1 km
D 212,9 km
H 213,3 km

Start

Første start 16:00.

Nærmere informasjon om start og karantene for de enkelte klasser kommer i PM. Seniorklassene starter sist.

NB! Endringer vil kunne forekomme.

Kart

Hovseter, 1:4000, 2m ekv. (ISSprOM 2019)
Utgitt 2021.

Terreng

Boligområde med hovedsakelig blokkbebyggelse, omgitt av park/gressplener og enkelte mindre skogspartier. I hovedsak slake kuperinger, men med enkelte brattere partier.

Tidtaking og GPS

Det vil benyttes 2 stk emiTag for stempling og tidtaking. I tillegg til egen brikke vil hver løper bli tildelt en ekstra emiTag lånebrikke.

Utvalgte løpere løper med GPS. Nærmere informasjon i PM.

Påmelding

Fri påmelding i alle klasser via Eventor.

Siste ordinære påmeldingsfrist 25.08. kl. 23:59.
Etteranmelding innen tirsdag 31.08. kl. 20:00.

Startkontingent

Kr 600,-. Fakutreres klubbene etter løpet.

Etteranmeldingsgebyr på 50%.

Ihht. NOFs regler kommer i tillegg reisefordeling på NOK 100,- pr løper.

Startkontingent refunderes ikke etter ordinær påmeldingsfrist.

Pris leie av emiTag-brikke kr 100,- pr løper (gjelder løpere som ikke har egen brikke).

Premiering

1/3 ihht. NOFs regler samt NM medaljer til de tre beste.

Kongepokal til beste mann og kvinne.

Informasjon om premieutdeling vil gis i PM.

Løpsledelse

Løpsleder: Anders Flågen, 958 05 876, Mail.

Løypelegger: Kimme Arnesen

TD: Yngve Mobråthen, 481 52 071