Viktig informasjon – Bulletin #1


Heming Orientering takker alle som har meldt seg på til NM sprint-helg i Oslo 3.-5. september 2021, og vi ønsker å presisere/supplere innbydelsen med følgende informasjon:

Muligheter for etteranmelding

Ordinær påmeldingsfrist var ondag 25.08.

Det er mulighet for etteranmelding i Eventor i henhold til følgende frister:

Sprint, individuelt: Tirsdag 31.08. kl. 20:00

Knockoutsprint: Onsdag 01.09. kl. 20:00

Sprintstafett: Torsdag 02.09. kl. 20:00

Disse fristene er absolutte, og det er ingen mulighet for etteranmelding etter dette.

Egne frister gjelder for publikumsløpet.

Endring av EmiTag og lagoppsett

Vi ber alle sjekke at de er påmeldt med korrekt brikkenummer. Dersom man ønsker å endre brikke kan man gjøre det selv i Eventor frem til etteranmeldingsfristen. Etter denne fristen eller dersom man har problemer kan man sende epost til heming@nmsprint2021.no.

Vi oppfordrer til å melde inn riktig brikke på forhånd, og ikke vente til man møter opp på løpsdagen!

Frist for innlevering av lagoppstilling til stafetten via Eventor er lørdag 04.09. kl. 20:00.

Løperbank stafett

Vi har opprettet en løperbank der enkeltløpere som kan tenke seg plass på et stafettlag kan registrere seg. Løperbanken finner man her: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4174.

Klubber som har ledig etappe oppfordres til å ta kontakt med registrerte løpere direkte.

Påmelding for ledere/støtteapparat

Vi håpet i det lengste på flere lettelser, men vi er fremdeles på trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan, noe som betyr at heller ikke vi kommer helt fri fra koronarestriksjoner.

Dette får liten betydning for påmeldte utøvere i konkurransesituasjonen, men alle som er til stede på arena må deles inn i kohorter av inntil 200 personer.

Alle ledere, trenere og støtteapparat for øvrig som ønsker tilgang til arena under NM sprint-dagene må derfor melde seg på her:

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4182.

Dette for at vi skal kunne ha kontroll på antall totalt og pr klubb, men også av hensyn til smittesporing dersom uhellet skulle være ute.

Publikumsløp – Lørdag 4. september

Etter nøye vurdering av smittevernsituasjonen har vi gleden av nå å kunne åpne for et enkelt publikumsløp umiddelbart etter målgang på finalen i knockoutsprinten (kl. 15-16).

Man vil da kunne prøve seg i NM-terrenget, med mange av de samme postene som i finalen. Løpet krever forhåndspåmelding, men det er fri start. Kart utleveres ved start.

Påmelding snarest mulig via Eventor, senest kl. 14:00 på løpsdagen.

https://eventor.orientering.no/Events/Show/15487.

Planlegg for å reise kollektivt i Oslo!

Det vil være svært begrensede muligheter for parkering i alle dager. Men Oslo har et meget godt kollektivt transporttilbud, og alle arenaer er i gangavstand fra holdeplasser for buss/bane.

Nærmere informasjon om adkomst til de enkelte løp kommer i PM.

Velkommen til Oslo og NM sprint 2021!